הרב שלומי דיאמנד

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת וישב | מבוא למחלוקת יוסף ואחיו | הרב שלומי ספר בראשית (פרשת וישב)
כ״א בכסלו ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת וישלח | שתי פרדות של יעקב מעשיו | הרב שלומי ספר בראשית (פרשת וישלח)
ט״ו בכסלו ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת תולדות | יצחק בשדה | הרב שלומי ספר בראשית (פרשת שבוע)
ב׳ בכסלו ה׳תשפ״א
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת ויצא | "כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל" | הרב שלומי ספר בראשית (פרשת ויצא)
ז׳ בכסלו ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת תולדות | סודו של יצחק אבינו | הרב שלומי פרשת שבוע (פרשת תולדות)
ה׳ בכסלו ה׳תש״פ
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד ספר שמואל א' | פרק ד' – חורבן שילה | הרב שלומי ספר שמואל א' (תנ"ך)
ד׳ בכסלו ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד ספר שמואל א' | פרק ג' – שמואל ממשיכו של עלי | הרב שלומי ספר שמואל א' (תנ"ך)
כ״ו במרחשון ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת חיי שרה | המבחן של אליעזר והמבחן של אברהם | הרב שלומי ספר בראשית (פרשת חיי שרה)
כ״ב במרחשון ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת וירא | סודו של ישמעאל | הרב שלומי ספר בראשית (פרשת וירא)
ט״ו במרחשון ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד ספר שמואל א' | תעלומת עלי חלק א' | הרב שלומי ספר שמואל א' (תנ"ך)
י״ב במרחשון ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת לך לך | זוכר חסדי אבות | הרב שלומי ספר בראשית (פרשת לך-לך)
ח׳ במרחשון ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת נח | נח אהב חיות | הרב שלומי ספר בראשית (פרשת נח)
א׳ במרחשון ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד יום הכיפורים | לב חדש ורוח חדשה ביום הכיפורים | הרב שלומי חגי תשרי (יום כיפור)
ח׳ בתשרי ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד באור התפילה | תוספות בעשרת ימי תשובה | הרב שלומי באור התפילה (תפילה)
ז׳ בתשרי ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת וילך | ספר התורה והשירה | הרב שלומי ספר דברים (פרשת וילך)
ג׳ בתשרי ה׳תשפ״ב
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד ספר שמואל א' | פרק א' – חלק ב' | הרב שלומי ספר שמואל א' (תנ"ך)
ט״ו באלול ה׳תשפ״א
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד פרשת כי תבוא | הברית בהר עיבל | הרב שלומי ספר דברים (פרשת כי תבוא)
י״ח באלול ה׳תשפ״א
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד ספר שמואל א' | פרק א' – חלק א' | הרב שלומי ספר שמואל א' (תנ"ך)
ח׳ באלול ה׳תשפ״א
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד באור התפילה | הקדמה | הרב שלומי באור התפילה (תפילה)
ז׳ באלול ה׳תשפ״א
הרב שלומי דיאמנד
הרב שלומי דיאמנד אור לשישי | מעט מתורתו של הרב יהושע צוקרמן – חלק א' | הרב שלומי אור לשישי
ד׳ באלול ה׳תשפ״א