הרב יהודה זולדן

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
הרב יהודה זולדן
הרב יהודה זולדן שיעור כללי | שבת ושמיטה – מלאכות חקלאיות | הרב זולדן גמרא (מסכת שבת)
י״א בתמוז ה׳תשפ״א
הרב יהודה זולדן
הרב יהודה זולדן פורים | פורים משולש | הרב יהודה זולדן מועדים (פורים)
י״א באדר ה׳תשפ״א