הרב אומר אלשיך

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
הרב אומר אלשיך
הרב אומר אלשיך מיזוג התלמודים | תנורו של עכנאי חלק ב | הרב אומר מיזוג התלמודים - הרב אומר
ט׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
הרב אומר אלשיך
הרב אומר אלשיך מיזוג התלמודים | תנורו של עכנאי חלק א | הרב אומר מיזוג התלמודים - הרב אומר
ג׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
הרב אומר אלשיך
הרב אומר אלשיך מיזוג התלמודים | המים המרים | הרב אומר מיזוג התלמודים - הרב אומר
י״ג בסיון ה׳תשפ״ד
הרב אומר אלשיך
הרב אומר אלשיך מיזוג התלמודים | מנהג והלכה | הרב אומר מיזוג התלמודים - הרב אומר
כ״ו באייר ה׳תשפ״ד
הרב אומר אלשיך
הרב אומר אלשיך משנת תפילת העמידה | ברכת קיבוץ גלויות | הרב אומר משנת תפילת העמידה (תפילה)
ג׳ בשבט ה׳תשפ״ב
הרב אומר אלשיך
הרב אומר אלשיך משנת תפילת העמידה | ברכת ברך עלינו | הרב אומר משנת תפילת העמידה (תפילה)
י״ח בטבת ה׳תשפ״ב
הרב אומר אלשיך
הרב אומר אלשיך משנת תפילת העמידה | ברכת גאולה | הרב אומר משנת תפילת העמידה (תפילה)
ד׳ בטבת ה׳תשפ״ב
הרב אומר אלשיך
הרב אומר אלשיך משנת תפילת העמידה | ברכת סלח לנו| הרב אומר משנת תפילת העמידה (תפילה)
ו׳ בכסלו ה׳תשפ״ב
הרב אומר אלשיך
הרב אומר אלשיך משנת תפילת העמידה | ברכת תשובה| הרב אומר משנת תפילת העמידה (תפילה)
כ״ח במרחשון ה׳תשפ״ב
הרב אומר אלשיך
הרב אומר אלשיך משנת תפילת העמידה | ברכת חונן הדעת | הרב אומר משנת תפילת העמידה (תפילה)
כ״א במרחשון ה׳תשפ״ב
הרב אומר אלשיך
הרב אומר אלשיך משנת תפילת העמידה | ברכת מחיה המתים | הרב אומר משנת תפילת העמידה (תפילה)
ז׳ במרחשון ה׳תשפ״ב
הרב אומר אלשיך
הרב אומר אלשיך משנת תפילת העמידה | ברכת אבות | הרב אומר משנת תפילת העמידה (תפילה)
י׳ באלול ה׳תשפ״א
הרב אומר אלשיך
הרב אומר אלשיך משנת תפילת העמידה | מבוא לתפילה | הרב אומר משנת תפילת העמידה (תפילה)
ג׳ באלול ה׳תשפ״א