הרב אבישי וינר

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ספר יהושוע | פתיחה | הרב אבישי ספר יהושוע
י׳ באייר ה׳תשפ״ב
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר אור לשישי | 'רבינו' – על הרב צבי יהודה ור' נחמן מברסלב | הרב אבישי אור לשישי
ט״ז באדר א׳ ה׳תשפ״ב
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר אור לשישי | מדוע עם ישראל לא נולד בארץ ישראל ? | הרב אבישי אור לשישי
ט״ו במרחשון ה׳תשפ״ב
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר פה ושם בארץ ישראל | למה נבחרה ארץ ישראל ? | הרב אבישי ארץ ישראל (פה ושם בארץ ישראל)
י״א באלול ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר עושים סיפור מתשובה | וידוי בשמחה | הרב אבישי עושים סיפור מתשובה (תשובה)
ט׳ באלול ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ליקוטי מוהר"ן | תורה סד' – אמונה בחלל הפנוי | הרב אבישי חסידות (ליקוטי מוהר"ן)
כ׳ באייר ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ליקוטי מוהר”ן | תורה קנט – טל תורה ול"ט מלאכות | הרב אבישי חסידות (ליקוטי מוהר"ן)
י״ג באייר ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ליקוטי הלכות | ספירת העומר | הרב אבישי חסידות (ליקוטי מוהר"ן)
ו׳ באייר ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר פסח | מדוע אוכלים מצה ? | הרב אבישי מועדים (פסח)
כ״ז באדר ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר מבוא לתורה שבעל פה | סבוראים ועריכת הגמרא | הרב אבישי מבוא לתורה שבעל פה (תורה שבעל פה)
כ״ד באדר ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר מבוא לתורה שבעל פה | היחס שבין התלמוד הבבלי לירושלמי | הרב אבישי מבוא לתורה שבעל פה (תורה שבעל פה)
י״ז באדר ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר מגילת אסתר | סיפורי המגילה | הרב אבישי מועדים (פורים)
י״ג באדר ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ליקוטי מוהר”ן תניינא י' – שמחה ויישוב הדעת | הרב אבישי חסידות (ליקוטי מוהר"ן)
י״ב באדר ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר מבוא לתורה שבעל פה | תקופת האמוראים : אמוראי בבל | הרב אבישי מבוא לתורה שבעל פה (תורה שבעל פה)
י׳ באדר ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר מבוא לתורה שבעל פה | תקופת האמוראים : אמוראי ארץ ישראל | הרב אבישי מבוא לתורה שבעל פה (תורה שבעל פה)
ג׳ באדר ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר מבוא לתורה שבעל פה | רבי יהודה הנשיא ועריכת המשנה | הרב אבישי מבוא לתורה שבעל פה (תורה שבעל פה)
י״ט בשבט ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ימי השובבי"ם והכנה לחודש אדר | שבו"שים התשפ"א ימי השובבי"ם (פורים)
כ״ב בשבט ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ליקוטי מוהר”ן | תניינא ל"ז – לעבוד לא בשביל העולם הבא | הרב אבישי חסידות (ליקוטי מוהר"ן)
ז׳ בשבט ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר מבוא לתורה שבעל פה | רשב"י וספר הזוהר | הרב אבישי מבוא לתורה שבעל פה (תורה שבעל פה)
ה׳ בשבט ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר שמונה קבצים | שיעור 14 – קובץ ה’ פסקה יח’ – היצירה העצמית של ישראל | הרב אבישי הרב קוק (שמונה קבצים)
ד׳ בשבט ה׳תשפ״א