הרב אבישי וינר

[wd_asp id=1]

נושאים

מורה נושא השיעור פעולות
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר מבוא לתורה שבעל פה | היחס שבין התלמוד הבבלי לירושלמי | הרב אבישי מבוא לתורה שבעל פה (תורה שבעל פה)
י״ז באדר ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר מגילת אסתר | סיפורי המגילה | הרב אבישי מועדים (פורים)
י״ג באדר ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ליקוטי מוהר”ן תניינא י’ – שמחה ויישוב הדעת | הרב אבישי חסידות (ליקוטי מוהר"ן)
י״ב באדר ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר מבוא לתורה שבעל פה | תקופת האמוראים : אמוראי בבל | הרב אבישי מבוא לתורה שבעל פה (תורה שבעל פה)
י׳ באדר ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר מבוא לתורה שבעל פה | תקופת האמוראים : אמוראי ארץ ישראל | הרב אבישי מבוא לתורה שבעל פה (תורה שבעל פה)
ג׳ באדר ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר מבוא לתורה שבעל פה | רבי יהודה הנשיא ועריכת המשנה | הרב אבישי מבוא לתורה שבעל פה (תורה שבעל פה)
י״ט בשבט ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ימי השובבי”ם והכנה לחודש אדר | שבו”שים התשפ”א ימי השובבי"ם (פורים)
כ״ב בשבט ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ליקוטי מוהר”ן | תניינא ל”ז – לעבוד לא בשביל העולם הבא | הרב אבישי חסידות (ליקוטי מוהר"ן)
ז׳ בשבט ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר מבוא לתורה שבעל פה | רשב”י וספר הזוהר | הרב אבישי מבוא לתורה שבעל פה (תורה שבעל פה)
ה׳ בשבט ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר שמונה קבצים | שיעור 14 – קובץ ה’ פסקה יח’ – היצירה העצמית של ישראל | הרב אבישי הרב קוק (שמונה קבצים)
ד׳ בשבט ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ליקוטי מוהר”ן | תורה פ”ז – מניעות חלק ב’ | הרב אבישי חסידות (ליקוטי מוהר"ן)
כ״ט בטבת ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר מבוא לתורה שבעל פה | ר’ עקביא ור’ ישמעאל ומדרשי הלכה | הרב אבישי מבוא לתורה שבעל פה (תורה שבעל פה)
כ״ז בטבת ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ליקוטי מוהר”ן | תורה קט”ן – מניעות | הרב אבישי חסידות (ליקוטי מוהר"ן)
כ״ב בטבת ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר מבוא לתורה שבעל פה | תנאים דורות שני ושלישי – רבן גמליאל ורבי עקיבא | הרב אבישי מבוא לתורה שבעל פה (תורה שבעל פה)
כ׳ בטבת ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר שמונה קבצים | שיעור 13 – קובץ ה’ פסקה יז’ – ”היחס לרע” | הרב אבישי הרב קוק (שמונה קבצים)
ט״ז בטבת ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר ליקוטי מוהר”ן | תורה קי”ג – דנים את האדם מדעתו ושלא מדעתו | הרב אבישי חסידות (ליקוטי מוהר"ן)
ט״ו בטבת ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר שמונה קבצים | שיעור 12 – קובץ ה’ פסקה טז’ – ”מהו המזון הרוחני שלנו ?” | הרב אבישי הרב קוק (שמונה קבצים)
ט״ו בטבת ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר שמונה קבצים | שיעור 11 – קובץ ה’ פסקה טו’ | הרב אבישי הרב קוק (שמונה קבצים)
י״ד בטבת ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר מבוא לתורה שבעל פה | דור ראשון לתנאים | הרב אבישי מבוא לתורה שבעל פה (תורה שבעל פה)
י״ג בטבת ה׳תשפ״א
הרב אבישי וינר
הרב אבישי וינר שמונה קבצים | שיעור 10 – קובץ ה’ פסקה יד’ – ”התגלות פרטית וכללית” | הרב אבישי הרב קוק (שמונה קבצים)
י״ג בטבת ה׳תשפ״א