לרשותכם קבוצות של דפי לימוד המחולקים ל2,3,4,5 דפי לימוד, 

אדם/חברותא לפי יכולותיה וכוחותיה.

יישר כח!

בבא קמא

נתפסדפים: ב.-ג:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: ד.-ה:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: ו.-ז:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: ח.-ט:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: טז.-יז:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: י.-יא:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: יב.-יג:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: יד.-טו:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: יח.-יט:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: כ.-כא:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: כב.-כג:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: כד.-כה:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: כו.-כז:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: כח.-כט:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: ל.-לא:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: לב.-לג:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: לד.-לה:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: לו.-לז:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: לח.-לט:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: מ.-מא:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: מב.-מג:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: מד.-מה:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: מו.-מז:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: מח.-מט:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: נ.-נא:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: נב.-נג:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: נד.-נה:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: נו.-נז:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: נח.-נט:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: ס.-סא:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: סב.-סג:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: סד.-סה:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: סו.-סז:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: סח.-סט:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: ע.-עא:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: עב.-עג:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: עד.-עה:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: עו.-עז:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: עח.-עט:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: פ.-פא:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: פב.-פג:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: פד.-פה:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: פו.-פז:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: פח.-פט:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: צ.-צא:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: צב.-צג:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: צד.-צה:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: צו.-צז:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: צח.-צט:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: ק.-קא:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: קב.-קג:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: קד.-קה:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: קו.-קז:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: קח.-קט:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: קטז.-קטז:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: קי.-קיא:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: קיב.-קיג:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: קיד.-קטו:
מס' דפים: 2

בבא מציעא

נתפסדפים: ב.-ג:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: ד.-ה:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: ו.-ז:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: ח.-ט:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: טז.-יז:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: י.-יא:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: יב.-יג:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: יד.-טו:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: יח.-יט:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: כ.-כא:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: כב.-כג:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: כד.-כה:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: כו.-כז:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: כח.-כט:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: ל.-לא:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: לב.-לג:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: לד.-לה:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: לו.-לז:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: לח.-לט:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: מ.-מא:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: מב.-מג:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: מד.-מה:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: מו.-מז:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: מח.-מט:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: נ.-נא:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: נב.-נג:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: נד.-נה:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: נו.-נז:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: נח.-ס:
מס' דפים: 3
נתפסדפים: סא.- סד:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: סה.-סח:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: סט.-עב:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: עג.- עו:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: עז.-פ:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: פא.-פב:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: פג.-פד:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: פה.-פו:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: פז.-פח:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: פט.-צ:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: צא.-צב:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: צג.-צד:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: צה.-צו:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: צז.-צח:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: צט.-ק:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: קא.-קב:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: קג.-קד:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: קה.-קו:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: קז.-קח:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: קט.-קי:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: קטו.-קטז:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: קיא.-קיב:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: קיג.-קיד:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: קיז.-קיט.
מס' דפים: 2

בבא בתרא

נתפסדפים: ב.-ו:
מס' דפים: 5
נתפסדפים: ז.-יא:
מס' דפים: 5
נתפסדפים: יב.-טז:
מס' דפים: 5
נתפסדפים: יז.-כא:
מס' דפים: 5
נתפסדפים: כב.-כה:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: כו.-כט:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: ל.-לג:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: לד.-לז:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: לח.-מא:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: מב.-מה:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: מו.-מט:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: נ.-נג:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: נד.-נז:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: נח.-סא:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: סב.-סה:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: סו.-סט:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: ע.-עג:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: עד.-עז:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: עח.-פא:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: פב.-פג:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: פד.-פה:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: פו.-פז:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: פח.-פט:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: צ.-צא:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: צב.-צג:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: צד.-צו:
מס' דפים: 3
נתפסדפים: צז-צט:
מס' דפים: 3
נתפסדפים: ק.-קב:
מס' דפים: 3
נתפסדפים: קג.-קה:
מס' דפים: 3
נתפסדפים: קו.-קח:
מס' דפים: 3
דפים: קט.-קיא:
מס' דפים: 3
נתפסדפים: קיב.-קיג:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: קיד.-קיז:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: קיח.-קכא:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: קכב.-קכה:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: קכו.-קכט:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: קל.-קלג:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: קלד.-קלז:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: קלח.-קמא:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: קמב.-קמה:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: קמו.-קמט:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: קנ.-קנג:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: קנד.-קנז:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: קנח.-קסא:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: קסב.-קסה:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: קסו.-קסט:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: קע.-קעג:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: קעג.-קעו:
מס' דפים: 4

סנהדרין

נתפסדפים: ב.-ו:
מס' דפים: 5
נתפסדפים: ז.-יא:
מס' דפים: 5
נתפסדפים: יב.-טז:
מס' דפים: 5
נתפסדפים: יז.-כא:
מס' דפים: 5
נתפסדפים: כב.-כה:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: כו.-כט:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: ל.-לג:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: לד.-לז:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: לח.-מא:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: מב.-מה:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: מו.-מט:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: נ.-נג:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: נד.-נז:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: נח.-סא:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: סב.-סה:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: סו.-סט:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: ע.-עג:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: עד.-עז:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: עח.-פא:
מס' דפים: 4
נתפסדפים: פב.-פג:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: פג.-פד:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: פד.-פה:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: פו.-פז:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: פח.-פט:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: צ.-צא:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: צב.-צג:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: צד.-צו:
מס' דפים: 3
נתפסדפים: צז.-צט:
מס' דפים: 3
נתפסדפים: ק.-קב:
מס' דפים: 3
נתפסדפים: קג.-קה:
מס' דפים: 3
נתפסדפים: קו.-קח:
מס' דפים: 3
נתפסדפים: קט.-קיא:
מס' דפים: 3
נתפסדפים: קיב.-קיג:
מס' דפים: 2

מכות

נתפסדפים: ב.-ו:
מס' דפים: 5
נתפסדפים: ז.-יא:
מס' דפים: 5
נתפסדפים: טו.-יז:
מס' דפים: 3
נתפסדפים: יב.-יד:
מס' דפים: 3
נתפסדפים: יח.-יט:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: כ.-כב:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: כג.-כד:
מס' דפים: 2

עבודה זרה

נתפסדפים: ב.-ג:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: ד.-ה:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: ו.-ז:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: ח.-ט:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: טז.-יז:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: י.-יא:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: יב.-יג:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: יד.-טו:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: יח.-יט:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: כ.-כא:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: כב.-כג:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: כד.-כה:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: כו.-כז:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: כח.-כט:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: ל.-לא:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: לב.-לג:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: לד.-לה:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: לו.-לז:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: לח.-לט:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: מ.-מא:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: מב.-מג:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: מד.-מה:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: מו.-מז:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: מח.-מט:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: נ.-נא:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: נב.-נג:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: נד.-נה:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: נו.-נז:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: נח-נט:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: ס.-סא:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: סב.-סג:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: סד.-סה:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: סו.-סז:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: סח.-סט:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: ע.-עא:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: עב.-עג:
מס' דפים: 2
נתפסדפים: עד.-עו:
מס' דפים: 3

הוריות

נתפסדפים: ב.-ו:
מס' דפים: 5
נתפסדפים: ז.-ט:
מס' דפים: 5
נתפסדפים: י.-יד:
מס' דפים: 5

שבועות

נתפסדפים: ב.-ד:
מס' דפים: 3
נתפסדפים: ה.-ז:
מס' דפים: 3
נתפסדפים: ח.-י:
מס' דפים: 3
נתפסדפים: יא.-יג:
מס' דפים: 3
נתפסדפים: יד.-טז:
מס' דפים: 3
נתפסדפים: יז.-יט:
מס' דפים: 3
נתפסדפים: כ.-כב:
מס' דפים: 3
נתפסדפים: כג.-כה:
מס' דפים: 3
נתפסדפים: כו.-כח:
מס' דפים: 3
נתפסדפים: כז.-כט:
מס' דפים: 3
נתפסדפים: ל.-לב:
מס' דפים: 3
נתפסדפים: לג.-לה:
מס' דפים: 3
נתפסדפים: לו.לח:
מס' דפים: 3
נתפסדפים: לט.-מא:
מס' דפים: 3
נתפסדפים: מב.-מג:
מס' דפים: 3
נתפסדפים: מד.-מו:
מס' דפים: 3
נתפסדפים: מז.-מט:
מס' דפים: 3
ב"ה הגיע היום הגדול, יום שלם, סדר גמרא שלם, יחד כולם בבית המדרש!
ההרשמה באתר סגורה וכעת ניתן להירשם אצל ר' עידו זאב 050-2517273.
חודש טוב!
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
תבורך על הצטרפותך ליוזמת תלמידנו היקרים לסיום משותף של סדר נזיקין.
"אינו דומה מועטים העושים את התורה למרובים"
(רש"י, פר' בחוקותי).
יהי רצון שנזכה יחד לרומם קרנה של ישראל להגדיל תורה ולהאדירה ולקידוש שמו יתברך בעולמו.
ניתן להקדיש את דפי הלימוד שבחרת ורבים נוספים לע"נ/לרפואת/להצלחת משפחתיך וקרוביך.